Kartlegging av postdoktorstillingen : Mål, praksis og erfaringer

NIFU-rapport 2020:31.

Forfattere: Hebe Gunnes;  Aleksander Å. Madsen;  Marte E. S. Ulvestad;  Kaja Wendt;
Liv Langfeldt.

I denne rapporten presenteres en kartlegging av hvordan postdoktorer rekrutteres til norske forskningsinstitusjoner, hvordan de følges opp mens de er i stillingen, samt deres karriere etter postdoktorperioden. Prosjektet er utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og skal bidra til kunnskapsgrunnlaget for politikkutformingen for rekruttering av, og karrierer for, yngre forskere i Norge.

detaljer

Tittel Kartlegging av postdoktorstillingen : Mål, praksis og erfaringer
KategoriRAPPORT
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterAleksander Årnes Madsen
ForfatterMarte E.S. Ulvestad
ForfatterKaja Kathrine Wendt
ForfatterLiv Langfeldt
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0495-8
issn1892-2597