Evaluering av Utdanningsløftet 2020 : Iverksettingen av fire tiltak rettet mot videregående opplæring høsten 2020

NIFU Arbeidsnotat 2021:1.

Forfattere: Håkon Høst, Otto Sevaldson Lillebø, Runa Brandal Myklebust, Kaja Reegård og Asgeir Skålholt.

Dette arbeidsnotatet inneholder en første rapportering fra NIFUs evaluering av det statlige tiltaket Utdanningsløftet 2020 for videregående opplæring. Evalueringen gjøres på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

detaljer

Tittel Evaluering av Utdanningsløftet 2020 : Iverksettingen av fire tiltak rettet mot videregående opplæring høsten 2020
KategoriArbeidsnotat
ForfatterHåkon Høst
ForfatterOtto Sevaldson Lillebø
ForfatterRuna Brandal Myklebust
ForfatterKaja Reegård
ForfatterAsgeir Skålholt
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0500-9
issn1894-8200