Behov for kunnskap fra Deltakerundersøkelsen for lærere : En intervjuundersøkelse blant tilbydere av videreutdanning innen «Kompetanse for kvalitet»

NIFU Arbeidsnotat 2020:6.

Forfattere: Cay Gjerustad; Ann Cecilie Bergene; Cathrine Pedersen.

Dette arbeidsnotatet er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Notatet presenterer resultater fra en intervjuundersøkelse med tilbydere av videreutdanning. Hensikten er å undersøke hva tilbydere av videreutdanning for lærere trenger av kunnskap fra den årlige spørreundersøkelsen som går ut til lærere som tar videreutdanning innen strategien Kompetanse for kvalitet.

detaljer

Tittel Behov for kunnskap fra Deltakerundersøkelsen for lærere : En intervjuundersøkelse blant tilbydere av videreutdanning innen «Kompetanse for kvalitet»
KategoriArbeidsnotat
ForfatterCay Gjerustad
ForfatterAnn Cecilie Bergene
ForfatterCathrine Pedersen
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0490-3
issn1894-8200