Hvordan sikre at sykepleierstudentene oppnår læringsutbytter i praksisstudiene : Jakten på gode eksempler

NIFU-rapport 2021:1.

Forfattere: Elisabeth Hovdhaugen; Kjersti Nesje; Kaja Reegård.

Formålet med denne rapporten er todelt. Det ene er å presentere best-practice innen praksisstudier for sykepleierstudenter. Det andre formålet er å undersøke hvilken rolle læringsutbyttebeskrivelser og praksisavtaler har i å regulere hvordan praksisstudier gjennomføres. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF).

detaljer

Tittel Hvordan sikre at sykepleierstudentene oppnår læringsutbytter i praksisstudiene : Jakten på gode eksempler
KategoriRAPPORT
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterKjersti Nesje
ForfatterKaja Reegård
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0494-1
issn1892-2597