Fusjonerte institusjoner i støpeskjeen: Endringer i faglige profiler og det regionale studietilbudet

NIFU Innsikt 2021:2.

Forfattere: Terje Næss; Nicoline Frølich; Mari Elken.

I dette notatet belyses utviklingen i studieprogramprofilen ved de fusjonerte institusjonene. Institusjonene har fått en tydeligere fagprofil målt som andel studieprogram innen ulike fagområder og også styrket mastergradsprofil, men dette skyldes i stor grad den pågående overgangen fra fireårig til femårig lærerutdanning. Det har også vært en økning i antall studenter per studieprogram. Institusjonene har større regional spredning av studietilbudene, men studentene søker i større grad til noen av studiestedene enn andre. Data er hentet fra DBH.

detaljer

Tittel Fusjonerte institusjoner i støpeskjeen: Endringer i faglige profiler og det regionale studietilbudet
KategoriBRIEFS
Faglig ansvarligTerje Næss
Faglig ansvarligNicoline Frølich
Faglig ansvarligMari Elken
publikasjonsår2021