Fleksibel opplæring for voksne : En kunnskapsoppsummering

NIFU-rapport 2020:29.

Forfattere: Sabine Wollscheid; Ann Cecilie Bergene; Dorothy Sutherland Olsen.

På oppdrag fra Kompetanse Norge har NIFU laget en kunnskapsoppsummering over internasjonal og nasjonal forskning om betydningen av ulike dimensjoner i fleksibel opplæring og betydningen av fleksibilitet i opplæringen for læring og andre utfall. Rapporten presenterer og oppsummerer inkluderte kunnskapsoppsummeringer, primærstudier og identifiserer kunnskapshull.

detaljer

Tittel Fleksibel opplæring for voksne : En kunnskapsoppsummering
KategoriRAPPORT
Sabine Wollscheid
Ann Cecilie Bergene
Dorothy Sutherland Olsen
publikasjonsår2020
isbn978-82-327-0488-0
issn1892-2597