Evaluering av Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL): Aktivitet og kvalitet

NIFU-rapport 2021:6.

Forfattere: Vera Schwach;  Ann Cecilie Bergene; Tone Cecilie Carlsten.

På oppdrag fra Norges forskningsråd har NIFU evaluert ordningen med Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Målet er å styrke forskningskompetanse og kunnskapsgrunnlag i lærerutdanningene. NAFOL skulle bidra til flere med førstestillingskompetanse i lærerutdanningene. Forskerskolen har vært et tilleggstilbud til stipendiater i alle typer lærerutdanninger som skrev ph.d.-avhandlinger med relevans for lærerutdanning og profesjonspraksis. Evalueringen vurderer NAFOLs innsats for forskerutdanning i lærerutdanningene, og foreslår mulige måter å organisere forskerutdanning på når NAFOL utfases.

detaljer

Tittel Evaluering av Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL): Aktivitet og kvalitet
KategoriRAPPORT
ForfatterVera Schwach
ForfatterAnn Cecilie Bergene
ForfatterTone Cecilie Carlsten
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0503-0
issn1892-2597