Faglig utvikling, samarbeid, mestring og ledelse i norske barnehager: Andre dybderapport med norske resultater fra den internasjonale barnehageundersøkelsen TALIS Starting Strong

NIFU-rapport 2021:7.

Forfattere: Cay Gjerustad; Ann Cecilie Bergene; Brit Lynnebakke.

OECDs TALIS Starting Strong Survey er en internasjonal undersøkelse rettet til ansatte og styrere i barnehagen, og ble gjennomført våren 2018. Det er første gang OECD gjennomfører en undersøkelse blant barnehageansatte. NIFU har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet hatt ansvaret for datainnsamlingen til TALIS Starting Strong Survey i Norge. Denne rapporten presenterer norske resultater fra TALIS Starting Strong Survey og fra kvalitative intervjuer med barnehageansatte i Norge.

publication details

Tittel Faglig utvikling, samarbeid, mestring og ledelse i norske barnehager: Andre dybderapport med norske resultater fra den internasjonale barnehageundersøkelsen TALIS Starting Strong
KategoriRAPPORT
Cay Gjerustad
Ann Cecilie Bergene
Brit Lynnebakke
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0504-7
issn1892-2597