Nettbasert videreutdanning 2009–2019: vekst og kvalitet. Statistisk kartlegging basert på data fra Database for statistikk om høgre utdanning

NIFU Arbeidsnotat 2021:4.

Forfattere: Terje Næss; Cay Gjerustad.

I dette prosjektet er det foretatt en statistisk kartlegging av utviklingen i omfanget av nettbasert videreutdanning for perioden 2009–2019 fordelt på fag, basert på opplysninger fra DBH. Kartleggingen belyser også kvalitet og effektivitet sammenlignet med campusbasert eller samlingsbasert videreutdanning.

detaljer

Tittel Nettbasert videreutdanning 2009–2019: vekst og kvalitet. Statistisk kartlegging basert på data fra Database for statistikk om høgre utdanning
KategoriArbeidsnotat
ForfatterTerje Næss
ForfatterCay Gjerustad
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0508-5
issn1894-8200