Norge brukte 77 milliarder til FoU i 2019

NIFU Innsikt 2021:3.

Forfattere:  Kaja Wendt; Mona Nedberg Østby.

Norge brukte til sammen 76,8 milliarder kroner til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2019, viser den endelige FoU-statistikken. Det er nær 4 milliarder mer enn året før. Justert for prisstigningen tilsvarer det en vekst på 2 prosent. FoU-utgiftene er beregnet å utgjøre 2,15 prosent av Norges BNP.

detaljer

Tittel Norge brukte 77 milliarder til FoU i 2019
KategoriBRIEFS
Faglig ansvarligKaja Kathrine Wendt
Faglig ansvarligMona Nedberg Østby
publikasjonsår2021