Ny årsrekord – over 1 600 tok doktorgrad i 2020

NIFU Innsikt 2021:5. 

Forfattere: Bo Sarpebakken; Frøydis Sæbø Steine.

1 634 personer avla doktorgrad ved norske læresteder i 2020. Dette er 51 flere enn i 2019, eller en økning på 3 prosent. Hele veksten gjelder grader innenfor medisin og helsefag. Gjennomsnittsalderen blant de nye doktorene var 38 år, som er samme aldersnivå som på 1990-tallet.

detaljer

Tittel Ny årsrekord – over 1 600 tok doktorgrad i 2020
KategoriBRIEFS
Faglig ansvarligBo Sarpebakken
Faglig ansvarligFrøydis Sæbø Steine
publikasjonsår2021