Et akademisk annerledesår: Konsekvenser og håndtering av koronapandemien ved norske universiteter og høgskoler

NIFU-rapport 2021:9.

Forfattere: Espen Solberg;  Elisabeth Hovdhaugen;  Magnus Gulbrandsen; Lisa Scordato; Silje Marie Svartefoss; Thea Eide.

Denne rapporten beskriver funn fra en undersøkelse av konsekvenser og håndtering av koronapandemien ved norske universiteter og høgskoler. Arbeidet er gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og ble påbegynt sommeren 2020. Analysene bygger på to omfattende spørreundersøkelser til ca. 22 000 studenter og 4000 faglig ansatte. I tillegg er det gjort intervjuer med 36 personer ved tre institusjoner og innhentet supplerende informasjon fra en rekke beslektede studier.

detaljer

Tittel Et akademisk annerledesår: Konsekvenser og håndtering av koronapandemien ved norske universiteter og høgskoler
KategoriRAPPORT
ForfatterEspen Solberg
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
Magnus Gulbrandsen
ForfatterLisa Scordato
ForfatterSilje Marie Svartefoss
ForfatterThea Eide
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0509-2
issn1892-2597