Kompetansekartlegging i arbeidslivet: Erfaringer og behov

NIFU Arbeidsnotat 2021:2.

Forfattere:  Dorothy Sutherland Olsen og Lars Lyby.

Dette arbeidsnotatet er resultatet av et oppdrag initiert av YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund ). YS ba om en analyse av erfaringer med kompetansekartlegging i Norge og en diskusjon av behov og eventuelle fremgangsmåter for kompetansekartlegging i lys av dagens arbeidssituasjon. Arbeidet er basert på en analyse av litteratur og intervjuer med nøkkelpersoner i Norge som har erfaring og interesse for kompetanseutvikling. Arbeidsnotatet inkluderer også en oversikt over hovedaktører i Norge med ansvar for kompetansepolitikk for voksne. Dette arbeidsnotatet skal danne grunnlaget for et fremtidig forsknings- og utviklingsprosjekt.

detaljer

Tittel Kompetansekartlegging i arbeidslivet: Erfaringer og behov
KategoriArbeidsnotat
ForfatterDorothy Sutherland Olsen
ForfatterLars Lyby
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0505-4
issn1894-8200