Kandidatundersøkelse av 2020-kullet: Dokumentasjon av data fra spørreundersøkelse til personer som ble uteksaminert med bachelor- eller mastergrad våren 2020

NIFU Arbeidsnotat 2021:5.

Forfattere:  Siv-Elisabeth Skjelbred; Thea Eide.

Dette dokumentasjonsnotatet beskriver gjennomføring av en halvtårsundersøkelse av 2020-kullet, med noen tilleggsspørsmål knyttet til koronapandemien. Notatet beskriver arbeidet i forkant, underveis og i etterkant av datainnsamlingen. Rapporten beskriver populasjonen og respondentene, samt spørreskjemaet og databearbeidingen.

detaljer

Tittel Kandidatundersøkelse av 2020-kullet: Dokumentasjon av data fra spørreundersøkelse til personer som ble uteksaminert med bachelor- eller mastergrad våren 2020
KategoriArbeidsnotat
ForfatterSiv-Elisabeth Skjelbred
ForfatterThea Eide
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0510-8
issn1894-8200