Vanskeligere inngang på arbeidsmarkedet for nyutdannede under koronapandemien

NIFU Innsikt 2021:6. 

Forfattere: Siv-Elisabeth Skjelbred; Marte E. S. Ulvestad.

Arbeidsledigheten for nyutdannede med mastergrad har økt med 1,7 prosentpoeng under koronapandemien. Dette ser ut til å være drevet av økt ledighet blant nyutdannede innen humanistiske og estetiske fag og samfunnsvitenskapelige fag. Det har også vært en økning i ufrivillig deltid på 1,6 prosentpoeng.

 

detaljer

Tittel Vanskeligere inngang på arbeidsmarkedet for nyutdannede under koronapandemien
KategoriBRIEFS
Faglig ansvarligSiv-Elisabeth Skjelbred
Faglig ansvarligMarte E.S. Ulvestad
publikasjonsår2021