Tematiske FoU-områder 2019

NIFU Innsikt 2021:7.

Forfatter: Kaja Wendt.

Resultater fra FoU-undersøkelsen for 2019 viser at helse og omsorg var det største tematiske FoU-området med over 12 milliarder kroner i driftsutgifter til FoU, etterfulgt av energi med nærmere 11 milliarder kroner. Blant teknologiområdene dominerte FoU innenfor IKT med en ressursinnsats på over 22 milliarder kroner i 2019.

detaljer

Tittel Tematiske FoU-områder 2019
Kategori BRIEFS
Faglig ansvarligKaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2021