Lærerspesialistutdanningene belyst av fagansvarlige, lærere og skoleledere: Delrapport fra evalueringen av lærerspesialistordningen

NIFU-rapport 2021:8.

Forfattere: Berit Lødding; Cathrine Pedersen; Ann Cecilie Bergene; Otto Sevaldson Lillebø; Karl Solbue Vika.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomfører NIFU en evaluering av piloteringen av lærerspesialistordningen. Denne delrapporten er konsentrert om lærerspesialistutdanningen, mens sluttrapporten som vil foreligge mot slutten av 2021, vil handle om hele ordningen.

detaljer

Tittel Lærerspesialistutdanningene belyst av fagansvarlige, lærere og skoleledere: Delrapport fra evalueringen av lærerspesialistordningen
KategoriRAPPORT
ForfatterBerit Lødding
ForfatterCathrine Pedersen
ForfatterAnn Cecilie Bergene
ForfatterOtto Sevaldson Lillebø
ForfatterKarl Solbue Vika
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0507-8
issn1892-2597