Kontinuitet fremfor innovasjon. Valg av faglig organisering ved fusjonerte institusjoner

NIFU Innsikt 2021:9.

Forfattere: Lene Kirstine Korseberg; Thea Eide; Nicoline Frølich.

De fleste fusjonerte institusjonene har valgt en modell for faglig organisering som i stor grad reflekterer den fakultetsstrukturen som eksisterte før fusjonen. Valget av ny struktur er dermed preget av kontinuitet, heller enn innovasjon. En gjennomgang av de fusjonerte institusjonenes styrepapirer i perioden 2016-2020 viser at alle har som mål at den faglige omorganiseringen skal skape institusjoner med sterkere fagmiljøer og en tydelig faglig og strategisk profil. Hvordan de vurderer dette målet, og hvilke prioriteringer de legger til grunn i denne prosessen, er derimot forskjellig mellom de ulike institusjonene. Dette gjenspeiles i deres valg av fakultetsmodell, som varierer fra en tradisjonell «disiplinmodell» med bred fakultetsstruktur til en smalere fakultetsstruktur basert på en «profesjons-» eller «tverrfaglig» modell.

detaljer

Tittel Kontinuitet fremfor innovasjon. Valg av faglig organisering ved fusjonerte institusjoner
KategoriBRIEFS
Faglig ansvarligLene Kirstine Korseberg
Faglig ansvarligThea Eide
Faglig ansvarligNicoline Frølich
publikasjonsår2021