Norske studenters vurdering av utdanning i utlandet

Forfatter: Jannecke Wiers-Jenssen.

Tidsskrift: UNIPED

Abstract:
Mange norske studenter tar utdanningen i utlandet. Fra utdanningspolitisk hold er kvalitetshensyn det fremste argumentet for å tilrettelegge for internasjonal studentmobilitet. I denne artikkelen undersøker vi hvordan studenter som tar en hel grad i utlandet, vurderer ulike aspekter ved kvaliteten på utdanningen, basert på en undersøkelse med mer enn 5000 respondenter. Helhetsvurderingene er i hovedsak svært positive, men det er betydelige variasjoner mellom studieregion og fagfelt. Mest fornøyde er de som studerer i Nord-Amerika og på de britiske øyer, og minst fornøyde er de som studerer i Øst-Europa og i ikke-vestlige land. Det er særlig pedagogisk kvalitet og infrastruktur studentene i Øst-Europa er mindre fornøyde med. Når det gjelder fag, er det de som studerer kunst, arkitektur og psykologi som er mest fornøyde med utdanningen. Variasjoner i grad av tilfredshet kan gjenspeile kvalitetsforskjeller, men også ulikhet i forventninger, tilpasning og motivasjon. De fleste utenlandsstudentene vurderer utdanningen mer positivt enn studenter i Norge, og en av årsakene til dette er at utenlandsstudentene utgjør en selektert gruppe med hensyn til studiemotivasjon.

detaljer

Tittel Norske studenters vurdering av utdanning i utlandet
Kategori ARTIKKEL
Jannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår2021
issn1500-4538