Evaluering av Utdanningsløftet 2020: Resultater av tiltakene rettet mot mangel på læreplasser

NIFU Arbeidsnotat 2021:9.

Forfattere: Håkon Høst; Otto Sevaldson Lillebø; Karl Solbue Vika.

Dette er det andre arbeidsnotatet fra NIFUs evaluering av tiltakene i Utdanningsløftet 2020 rettet mot videregående opplæring. Notatet tar primært for seg tiltakene rettet mot læreplasser. Evalueringen gjøres på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

detaljer

Tittel Evaluering av Utdanningsløftet 2020: Resultater av tiltakene rettet mot mangel på læreplasser
KategoriArbeidsnotat
ForfatterHåkon Høst
ForfatterOtto Sevaldson Lillebø
ForfatterKarl Solbue Vika
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0518-4
issn1894-8200