Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2021

NIFU-rapport 2021:11.

Forfattere:  Ann Cecilie Bergene; Karl Solbue Vika; Frøydis Sæbø Steine; Ekaterina Denisova; Mona Nedberg Østby.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en rammeavtale for 2021–2025 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer. Temaene for de enkelte undersøkelsene avtales fra gang til gang og skal dekke Utdanningsdirektoratets kunnskapsbehov til enhver tid. Resultatene fra undersøkelsene offentliggjøres i NIFUs ordinære rapportserie og foreligger nedlastbare i PDF-format på Utdanningsdirektoratets og NIFUs hjemmesider. I spørringen gjennomført våren 2021 inngår fire respondentgrupper som er spurt om i alt åtte ulike temaer.

detaljer

Tittel Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2021
KategoriRAPPORT
ForfatterAnn Cecilie Bergene
ForfatterKarl Solbue Vika
ForfatterFrøydis Sæbø Steine
ForfatterEkaterina Denisova
ForfatterMona Nedberg Østby
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0516-0
issn1892-2597