Elever med null grunnskolepoeng: Tilleggsanalyser av Utdanningsdirektoratets spørringer til Skole-Norge

NIFU Arbeidsnotat 2021:7.

Forfatter: Karl Solbue Vika.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en rammeavtale for 2021–2025 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer. Temaene for de enkelte undersøkelsene avtales fra gang til gang og skal dekke Utdanningsdirektoratets kunnskapsbehov til enhver tid. Resultatene fra undersøkelsene offentliggjøres i NIFUs ordinære rapportserie og foreligger nedlastbare i PDF-format på Utdanningsdirektoratets og NIFUs hjemmesider.

Dette arbeidsnotat består av tilleggsanalyser knyttet til elever med null grunnskolepoeng, som var ett av temaene for spørringene våren 2021.

detaljer

Tittel Elever med null grunnskolepoeng: Tilleggsanalyser av Utdanningsdirektoratets spørringer til Skole-Norge
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterKarl Solbue Vika
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0512-2
issn1894-8200