Ressursinnsatsen til FoU innenfor tema- og teknologiområder i 2019

NIFU-rapport 2021:12. 

Forfattere: Kristoffer Rørstad;  Bo Sarpebakken;  Kaja Wendt;  Mona Nedberg Østby;  Hebe Gunnes; Ekaterina Denisova;  Frøydis Sæbø Steine.

Denne rapporten presenterer resultater fra kartleggingen av FoU-ressurser av i alt 10 tematiske forskningsområder og to teknologiområder som er forankret i Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. I rapporten er ressurser til FoU belyst med FoU-utgifter, personaltall og avlagte doktorgrader og året som er kartlagt er 2019. Hvert tema- og teknologiområde er viet egne kapitler hvor FoU-omfanget er detaljert belyst etter forskningsområder, utførende institusjoner og hvordan FoU-aktiviteten er finansiert.

detaljer

Tittel Ressursinnsatsen til FoU innenfor tema- og teknologiområder i 2019
KategoriRAPPORT
ForfatterKristoffer Rørstad
ForfatterBo Sarpebakken
ForfatterKaja Kathrine Wendt
ForfatterMona Nedberg Østby
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterEkaterina Denisova
ForfatterFrøydis Sæbø Steine
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0517-7
issn1892-2597