Lærertetthet i koronapandemiens første år: Analyse av GSI og intervjuer med skoleeiere, skoleledere og lærere. Fjerde delrapportering fra Evaluering av norm for lærertetthet

NIFU Arbeidsnotat 2021:6.

Forfattere: Cathrine Pedersen;  Rune Borgan Reiling;  Frida Felicia Vennerød-Diesen;  Ragnar Alne; Jørgen Smedsrud.

Dette arbeidsnotatet er fjerde delrapportering i prosjektet «Evaluering av norm for lærertetthet» som NIFU gjennomfører på oppdag fra Utdanningsdirektoratet. Arbeidsnotatet inkluderer en analyse av relevante tall fra grunnskolens informasjonssystem (GSI) over tid samt kvalitative intervjuer med skoleeiere, skoleledere og lærere i fire casekommuner, primært høsten 2020.

publication details

Tittel Lærertetthet i koronapandemiens første år: Analyse av GSI og intervjuer med skoleeiere, skoleledere og lærere. Fjerde delrapportering fra Evaluering av norm for lærertetthet
KategoriArbeidsnotat
Cathrine Pedersen
Rune Borgan Reiling
Frida Felicia Vennerød-Diesen
Ragnar Alne
Jørgen Smedsrud
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0511-5
issn1894-8200