Fra politikk til praksis: En studie av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som styringsverktøy

NIFU Arbeidsnotat 2021:12. 

Forfattere:  Espen Solberg, Egil Kallerud, Lars Lyby og Kaja Wendt.

Dette arbeidsnotatet oppsummerer funn fra en studie av langtidsplanene som styringsverktøy i norsk forsknings- og høyere utdanningspolitikk. Prosjektet er gjennomført på oppdrag av Norges forskningsråd, som del av grunnlaget for Forskningsrådets innspill til den kommende revideringen av langtidsplanen.

detaljer

Tittel Fra politikk til praksis: En studie av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som styringsverktøy
KategoriArbeidsnotat
ForfatterEspen Solberg
ForfatterEgil Kallerud
ForfatterLars Lyby
ForfatterKaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0522-1
issn1894-8200