Forskningsinstituttenes relevans for langtidsplanens prioriteringer: En analyse av instituttenes FoU-innsats og rapporterte samfunnseffekter

NIFU Arbeidsnotat 2021:14.

Forfattere: Espen Solberg; Antje Klitkou.

Dette notatet beskriver funn fra analyser av forskningsinstituttenes forskningsprofil og rapporterte effekter av instituttenes forskning. Analysen vurderer profil og effekter spesifikt opp mot prioriteringene i regjeringens langtidsplaner for forskning og høyere utdanning. Arbeidet er gjort på oppdrag av Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA).

detaljer

Tittel Forskningsinstituttenes relevans for langtidsplanens prioriteringer: En analyse av instituttenes FoU-innsats og rapporterte samfunnseffekter
KategoriArbeidsnotat
ForfatterEspen Solberg
ForfatterAntje Klitkou
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0525-2
issn1894-8200