Fysioterapi – forskning og praksis i kunnskapsflyt? Sluttevaluering av FYSIOPRIM-satsingen (2010–2020)

NIFU-rapport 2021:13.

Forfattere: Vera Schwach; Frøydis Sæbø Steine; Ole Wiig.

På oppdrag fra Fysiofondet har NIFU evaluert fondets forskningsprogram om fysioterapi i primærhelsetjenesten – FYSIOPRIM. Programmet løp 2010–2020. FYSIOPRIM har vært Fysiofondets største, spissede satsing på forskning og kunnskapsutvikling for fysioterapi i og for primærhelsetjenesten. Evalueringen legger vekt måloppnåelse, for fysioterapiforskning i og for primærhelsetjenesten og dessuten samhandling mellom forskere og klinikere. Den drøfter større, langsiktige tildelinger kontra mindre, kortsiktige og ser på mulige ringvirkninger av FYSIOPRIM-satsingen. Evalueringen skal legge grunnlag for læring slik at nye strategier og tiltak forankres i kunnskap og erfaringer fra FYSIOPRIM.

 

detaljer

Tittel Fysioterapi – forskning og praksis i kunnskapsflyt? Sluttevaluering av FYSIOPRIM-satsingen (2010–2020)
KategoriRAPPORT
ForfatterVera Schwach
ForfatterFrøydis Sæbø Steine
ForfatterOle Wiig
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0519-1
issn1892-2597