Deltakerundersøkelsen for lærere 2021: Resultater fra en spørreundersøkelse blant lærere som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet»

NIFU-rapport 2021:16. 

Forfattere: Cay Gjerustad; Cathrine Pedersen; Siri Brorstad Borlaug.

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen 2021, en spørreundersøkelse rettet mot lærere som har tatt videreutdanning i regi av strategien Kompetanse for kvalitet. Hensikten er å undersøke lærernes opplevelse av videreutdanningen de har tatt.

detaljer

Tittel Deltakerundersøkelsen for lærere 2021: Resultater fra en spørreundersøkelse blant lærere som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet»
KategoriRAPPORT
ForfatterCay Gjerustad
ForfatterCathrine Pedersen
ForfatterSiri Brorstad Borlaug
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0529-0
issn1892-2597