Deltakerundersøkelsen for yrkesfaglærere 2021: Resultater fra en spørreundersøkelse blant yrkesfaglærere som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Yrkesfaglærerløftet»

NIFU-rapport 2021:17.

Forfattere: Cathrine Pedersen; Cay Gjerustad; Siri Brorstad Borlaug.

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen 2021, en spørreundersøkelse rettet mot lærere som har tatt videreutdanning. Denne rapporten omhandler spesielt lærere som har tatt videreutdanning i regi av strategien Yrkesfaglærerløftet. Hensikten er å undersøke lærernes opplevelse av kvalitet og utbytte av den videreutdanningen de har tatt.

detaljer

Tittel Deltakerundersøkelsen for yrkesfaglærere 2021: Resultater fra en spørreundersøkelse blant yrkesfaglærere som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Yrkesfaglærerløftet»
KategoriRAPPORT
ForfatterCathrine Pedersen
ForfatterCay Gjerustad
ForfatterSiri Brorstad Borlaug
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0530-6
issn1892-2597