Lite vekst i norsk FoU-innsats, men høyere FoU-andel av BNP

NIFU Innsikt 2021:12.

Forfatter: Kaja Wendt.

Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 78 milliarder kroner i 2020. I løpende priser gir dette en økning på 1,5 milliarder fra 2019, tilsvarende 2 prosent. FoU-utgiftenes andel av BNP ligger på 2,3 prosent.

detaljer

Tittel Lite vekst i norsk FoU-innsats, men høyere FoU-andel av BNP
Kategori BRIEFS
Faglig ansvarligKaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2021