En forskerrolle i endring: Om forskeres identitet, arbeidsvilkår og spenningen mellom kall og karriere

NIFU-rapport 2021:21. 

Forfattere: Lina Ingeborgrud; Lene Korseberg; Lars Lyby.

Forskning og forskere utgjør en viktig del av norsk arbeidsliv, og det er en uttalt politisk målsetting at akademiske karrierer skal være attraktive. Denne rapporten belyser forskeres karrierer og karrierebetingelser, arbeidsvilkår og forståelser av forskerrollen, og hvordan dette har endret seg over tid. Formålet med undersøkelsen er å bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag om arbeidshverdagen og karriereløpet for forskere både i og utenfor universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) i Norge i dag.

publication details

Tittel En forskerrolle i endring: Om forskeres identitet, arbeidsvilkår og spenningen mellom kall og karriere
KategoriRAPPORT
Lina Ingeborgrud
Lene Kirstine Korseberg
Lars Lyby
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0534-4
issn1892-2597