Kjønnsbalansen i instituttsektoren

NIFU Innsikt 2021:13.

Forfattere: Bo Sarpebakken; Frøydis Sæbø Steine.

I 2020 var det 45 prosent kvinner blant forskerne og det faglige personalet som deltok i FoU i instituttsektoren. Sammenlignet med situasjonen for ti år siden har andelen kvinner økt med 6 prosentpoeng. Det er betydelige forskjeller i kjønnsbalansen mellom ulike fagområder og institutter, der særlig teknologirettede miljøer har en lavere andel kvinner i forskerstaben sammenlignet med andre institutter. Kvinner er generelt noe underrepresentert i faglige toppstillinger ved forskningsinstituttene, og særlig gjelder dette ved teknisk-industrielle institutter.

detaljer

Tittel Kjønnsbalansen i instituttsektoren
KategoriBRIEFS
Bo Sarpebakken
Frøydis Sæbø Steine
publikasjonsår2021