Deltakerundersøkelsen for barnehagestyrere 2021: Resultater fra en spørreundersøkelse blant barnehagestyrere som har tatt videreutdanning

NIFU-rapport 2021:19.

Forfattere: Cay Gjerustad; Ann Cecilie Bergene; Siri Brorstad Borlaug.

Denne rapporten handler om barnehagestyreres erfaringer med å ta videreutdanning. Rapporten gjør rede for opplevelser av studiet og tilretteleggingen, og hvilket utbytte de sitter igjen med. I tillegg presenteres funn om betydningen av korona for videreutdanningen. Rapporten er basert på Deltakerundersøkelsen for barnehagestyrere 2021, en spørreskjemaundersøkelse til styrere som tok videreutdanning studieåret 2020/2021.

detaljer

Tittel Deltakerundersøkelsen for barnehagestyrere 2021: Resultater fra en spørreundersøkelse blant barnehagestyrere som har tatt videreutdanning
KategoriRAPPORT
ForfatterCay Gjerustad
ForfatterAnn Cecilie Bergene
ForfatterSiri Brorstad Borlaug
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0532-0
issn1892-2597