Når timene telles. Tidsbruksundersøkelsen 2021: En kartlegging av tidsbruk blant vitenskapelig og faglig tilsatte ved norske universiteter og høgskoler

NIFU Arbeidsnotat 2021:15. 

Forfattere: Kaja Wendt; Hebe Gunnes; Mona Nedberg Østby; Lone Wanderås Fossum.

Dette arbeidsnotatet presenterer resultatene fra tidsbruksundersøkelsen for det vitenskapelige og faglige personalet ved landets universiteter og høgskoler for undervisningsåret 2020–2021. Vi ser særlig på hvordan de ansatte fordeler sin arbeidstid på ulike oppgaver, og hvor mye jobber de hver uke. Vi sammenligner årets undersøkelse med resultatene fra tidligere undersøkelser, først og fremst tidsbruksundersøkelsen for 2016. Hovedformålet med undersøkelsen er å beregne FoU-andeler som er et viktig element i den offisielle statistikken for forsknings- og utviklingsarbeid i universitets- og høgskolesektoren (FoU-statistikken). I tillegg brukes resultatene fra undersøkelsen i andre analyser og forskning.

detaljer

Tittel Når timene telles. Tidsbruksundersøkelsen 2021: En kartlegging av tidsbruk blant vitenskapelig og faglig tilsatte ved norske universiteter og høgskoler
KategoriArbeidsnotat
Kaja Kathrine Wendt
Hebe Gunnes
Mona Nedberg Østby
Lone Wanderås Fossum
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0526-9
issn1894-8200