Publiseringsanalyse av Sunnaas sykehus 2011–2020: En komparativ analyse av Sunnaas i en internasjonal kontekst

NIFU Arbeidsnotat 2021:17.

Forfatter: Kristoffer Rørstad.

Dette prosjektet er gjennomført på oppdrag for Sunnaas sykehus. Det foreliggende arbeidsnotatet er en bibliometrisk analyse av Sunnaas sykehus sine vitenskapelige publikasjoner fra tiårsperioden 2011 til 2020, med særlig vekt på rehabiliteringsforskning.

detaljer

Tittel Publiseringsanalyse av Sunnaas sykehus 2011–2020: En komparativ analyse av Sunnaas i en internasjonal kontekst
Kategori KOMPENDIUM
Kristoffer Rørstad
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0537-5
issn1894-8200