Konsekvenser av rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn – en kunnskapsoversikt

NIFU-rapport 2021:22.

Forfattere:  Sabine Wollscheid; Brit Lynnebakke; Lone Wanderås Fossum; Ann Cecilie Bergene.

På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har NIFU laget en kunnskapsoversikt over nordisk og internasjonal forskning om konsekvenser av rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. Rapporten presenterer og oppsummerer inkluderte internasjonale kunnskapsoppsummeringer, nordiske primærstudier og identifiserer kunnskapshull. I tillegg gis en oversikt over noen av de viktigste fagmiljøene basert på den valgte metoden.

publication details

Tittel Konsekvenser av rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn - en kunnskapsoversikt
KategoriRAPPORT
Sabine Wollscheid
Brit Lynnebakke
Lone Wanderås Fossum
Ann Cecilie Bergene
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0535-1
issn1892-2597