Sluttrapport fra evalueringen av pilotering av lærerspesialistordningen

NIFU-rapport 2021:15.

Forfattere: Berit Lødding; Cathrine Pedersen; Otto Selvaldson Lillebø; Ann Cecilie Bergene; Karl Solbue Vika.

Dette er sluttrapporten fra NIFUs evaluering av piloteringen av lærerspesialistordningen, som har vært gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Delrapporten fra evalueringen som ble offentliggjort i april 2021, handlet om lærerspesialistutdanningene, mens denne rapporten i første rekke tar for seg lærerspesialistfunksjonen.

publication details

Tittel Sluttrapport fra evalueringen av pilotering av lærerspesialistordningen
KategoriRAPPORT
Berit Lødding
Cathrine Pedersen
Otto Sevaldson Lillebø
Ann Cecilie Bergene
Karl Solbue Vika
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0528-3
issn1892-2597