Realistiske forventninger? Sluttrapport fra evalueringen av Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)

NIFU-rapport 2021:20.

Forfattere: Berit Lødding; Stephan Daus; Rune Borgan Reiling; Berit Bungum; Karl Solbue Vika; Ann Cecilie Bergene.

Denne sluttrapporten er i likhet med tre tidligere delrapporter utarbeidet på grunnlag av evalueringen av strategien Tett på realfag som NIFU har gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Hovedtemaer i sluttrapporten er læreres undervisningspraksis og kompetanseutvikling, elevers interesse og motivasjon for realfag og hvorvidt vi finner endringer i elevers prestasjoner mot slutten av strategiperioden.

 

publication details

Tittel Realistiske forventninger? Sluttrapport fra evalueringen av Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)
KategoriRAPPORT
Berit Lødding
Stephan Daus
Rune Borgan Reiling
Berit Bungum
Karl Solbue Vika
Ann Cecilie Bergene
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0533-7
issn1892-2597