Fremtidslaboratorium om oljenæringens fremtid

NIFU Innsikt 2021:19.

Forfattere: Per Koch; Lisa Scordato.

I dette notatet gir vi en kort oppsummering fra et halvdags Fremtidslaboratorium om olje- og gass næringens fremtid i Norge. Øvelsen ble gjennomført den 11. oktober 2021 i samarbeid mellom NIFU og Handelshøgskolen BI. Målet var å drøfte fremtidige muligheter og utfordringer for den norske olje- og gassnæringen samt bidra til den norske debatten om energi, omstilling og bærekraft. Dagen etter fremtidsøvelsen arrangerte vi oppfølgingsseminaret Can Oil Companies go Green? Industrial Experiences and Expert Outlooks. Seminaret og fremtidsøvelsen ble arrangert på bakgrunn av en studie om europeisk olje- og gassindustris klimaomstilling gjennomført av BI som en del av AFINO, senteret for ansvarlig forskning og innovasjon.

publication details

Tittel Fremtidslaboratorium om oljenæringens fremtid
KategoriBRIEFS
Per M. Koch
Lisa Scordato
publikasjonsår2021