Et lag rundt eleven: Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samarbeid med skole – en oppfølgingsstudie

NIFU-rapport 2021:23. 

Forfattere: Roger André Federici; Arnfinn Helleve; Unni Vere Midthassel; Ann Cecilie Bergene, Roger Alne.

Denne rapporten presenterer en oppfølging og videreføring av forskningsprosjektet ‘Et lag rundt eleven: Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samhandling med skole’. Det overordnede forskningsspørsmålet i hovedstudien var å undersøke hvorvidt en ekstra helsesykepleierressurs førte til endringer i elevenes opplevde læringsmiljø, fravær og læringsresultater. I tillegg gjennomførte vi en implementering- og prosessevaluering for å si noe om hvorvidt gjennomføringen i kommunene og tiltaksskolene gikk som planlagt.

publication details

Tittel Et lag rundt eleven: Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samarbeid med skole – en oppfølgingsstudie
KategoriRAPPORT
Roger Andre Federici
Arnfinn Helleve
Unni Vere Midthassel
Ann Cecilie Bergene
Ragnar Alne
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0539-9
issn1892-2597