Forbruksforskning i Norge: En kunnskapsoversikt

NIFU-rapport 2021:24.

Forfattere:  Lone Wanderås Fossum; Sabine Wollscheid; Gunnar Sivertsen.

I denne rapporten presenteres en kvantitativ og tematisk kunnskapsoversikt over norsk forbruksforskning hvor også fagmiljøene som jevnlig bidrar til feltet er kartlagt. I tillegg til rapporten formidles resultatet til oppdragsgiver som tabeller til en oppdaterbar database over forbruksforskningens publikasjoner 2011-2020.

publication details

Tittel Forbruksforskning i Norge: En kunnskapsoversikt
KategoriRAPPORT
Lone Wanderås Fossum
Sabine Wollscheid
Gunnar Sivertsen
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0540-5
issn1892-2597