Forskerrekrutteringsmonitoren: Dokumentasjon av system for monitorering av rekruttering til norsk forskning. Pilot 2

NIFU Arbeidsnotat 2021:16. 

Forfattere: Ole Wiig; Hebe Gunnes; Ole Villund; Berit Hyllseth; Herdis Hølleland; Bjarne Mundal; Bjørn Magne Olsen.

Arbeidet med å etablere et system for å monitorere forskerrekrutteringen i Norge har pågått over flere år. En første pilotundersøkelse, eller mulighetsstudie, ble ferdigstilt i 2019. I etterkant av denne har NIFU og SSB, sammen med en arbeidsgruppe med medlemmer fra Forskningsrådet, DBH/NSD/HK-dir og Kunnskapsdepartementet, jobbet med å ferdigstille en grunnpopulasjon for Forskerrekrutteringsmonitoren, gjennom en Pilot 2. Denne rapporten dokumenterer dette arbeidet.

detaljer

Tittel Forskerrekrutteringsmonitoren: Dokumentasjon av system for monitorering av rekruttering til norsk forskning. Pilot 2
KategoriArbeidsnotat
ForfatterOle Wiig
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterOle Villund
ForfatterBerit Hyllseth
ForfatterHerdis Hølleland
ForfatterBjarne Mundal
ForfatterBjørn Magne Olsen
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0527-6
issn1894-8200