Pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning

NIFU-rapport 2022:1.

Forfattere: Lene Korseberg; Silje Marie Svartefoss; Ann Cecilie Bergene; Elisabeth Hovdhaugen.

Denne rapporten tar for seg tematikken pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning. Temaet studeres gjennom en analyse av tre ulike datakilder: en litteraturstudie, gjennomgang av eksisterende rapporteringsdata og eksisterende surveydata som dekker digitale verktøy/teknologi, samt intervjuer med UH-pedagogiske miljøer ved landets universiteter og høgskoler.

publication details

Tittel Pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning
KategoriRAPPORT
Lene Kirstine Korseberg
Silje Marie Svartefoss
Ann Cecilie Bergene
Elisabeth Hovdhaugen
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0538-2
issn1892-2597