Fleksibilitet og valgfrihet i utdanningstilbud: Status for tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud og program for fleksible utdanninger høsten 2021

NIFU Arbeidsnotat 2021:18. 

Forfattere: Lene Korseberg; Helge Holtermann; Vegard Wiborg; Thea Eide.

Dette notatet representerer første del av en større evaluering av midler til fleksible utdanningstilbud. Hensikten med evalueringen er å vurdere hvorvidt to tilskuddsordninger – tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud og program for fleksible utdanningstilbud – har fungert etter hensikten. Arbeidsnotatet begrenser seg til å beskrive status for tilskuddsordningene høsten 2021, basert på en systematisk gjennomgang av relevant dokumentasjon. Funnene i statusrapporten vil bli brukt som utgangspunkt for arbeidet med prosjektets sluttrapport, som vil bli publisert høsten 2022.

detaljer

Tittel Fleksibilitet og valgfrihet i utdanningstilbud: Status for tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud og program for fleksible utdanninger høsten 2021
KategoriArbeidsnotat
Lene Kirstine Korseberg
Helge Holtermann
Vegard Sjurseike Wiborg
Thea Eide
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0543-6
issn1894-8200