Evaluering av Utdanningsløftet 2020 : Tiltakene rettet mot videregående opplæring

NIFU-rapport 2022:5.

Forfattere: Håkon Høst; Otto Sevaldson Lillebø; Asgeir Skålholt; Karl Solbue Vika.

Dette er hovedrapporten fra evalueringen av tiltakene rettet mot videregående opplæring i Utdanningsløftet 2020, som NIFU gjennomfører på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

detaljer

Tittel Evaluering av Utdanningsløftet 2020 : Tiltakene rettet mot videregående opplæring
KategoriRAPPORT
Håkon Høst
Otto Sevaldson Lillebø
Asgeir Skålholt
Karl Solbue Vika
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0548-1
issn1892-2597