Statsbudsjettet 2022: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2022

NIFU Innsikt 2021:15.

Forfattere: Egil Kallerud; Bo Sarpebakken.

Solberg-regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022 den 12. oktober 2021. Støre-regjeringen, som tiltrådte 14. oktober, fremmet forslag til endringer i budsjettforslaget for 2022 gjennom en tilleggsproposisjon som ble lagt fram 8. november 2021. De samlede bevilgningene i Prop. 1 S (2021-2022) til forskning og utviklingsarbeid (FoU) er anslått til 42,7 mrd. kr, 1,9 mrd. kr mer enn i vedtatt budsjett 2021. Det gir en nominell vekst på 4,7 prosent og en realvekst på 2,1 prosent.

detaljer

Tittel Statsbudsjettet 2022: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2022
KategoriBRIEFS
Egil Kallerud
Bo Sarpebakken
publikasjonsår2021