Lavere vekst i nordisk FoU-aktivitet

NIFU Innsikt 2021:16.

Forfattere:   Kaja Wendt; Frøydis Sæbø Steine.

Nye tall fra de nordiske statistikkprodusentene viser at det ble brukt om lag 475 milliarder norske kroner til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norden i 2020. Justert for prisstigningen, betyr dette en samlet økning fra 2019 på drøyt 3 prosent. Sverige hadde den sterkeste realveksten, etterfulgt av Finland og Danmark. Norge og Island hadde tilnærmet nullvekst i FoU-utgiftene. Sverige hadde også den høyeste FoU-andelen av BNP på 3,53 prosent.

detaljer

Tittel Lavere vekst i nordisk FoU-aktivitet
KategoriBRIEFS
Kaja Kathrine Wendt
Frøydis Sæbø Steine
publikasjonsår2021