Realnedgang i FoU-utgifter, men flere FoU-årsverk i instituttsektoren

NIFU Innsikt 2021:18.

Forfattere: Bo Sarpebakken; Frøydis Sæbø Steine.

FoU-utgiftene i instituttsektoren hadde en realnedgang på rundt 3 prosent i 2020, mens det var en liten økning i utførte FoU-årsverk. Nedgangen i FoU-utgiftene gjaldt lavere driftsutgifter, en nedgang som kan tilskrives effekter av koronapandemien.

detaljer

Tittel Realnedgang i FoU-utgifter, men flere FoU-årsverk i instituttsektoren
KategoriBRIEFS
Bo Sarpebakken
Frøydis Sæbø Steine
publikasjonsår2021