Læring i arbeidslivet: Et innblikk i hvordan Spekter-medlemmer jobber med kompetanseplanlegging og kompetanseutvikling

NIFU Arbeidsnotat 2021:19.

Forfattere: Dorothy Sutherland Olsen; Lina Ingeborgrud.

Denne rapporten er resultatet av et oppdrag for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Målet har vært å få en bedre forståelse for hvordan læring i arbeidslivet foregår, og en oppdatert oversikt over hvordan noen av Spekters medlemsvirksomheter arbeider med kompetanseutvikling hos de ansatte. Gjennom intervjuer med Spekter-medlemmer har vi fått innsikt i hvordan de arbeider med kompetanseplanlegging, beskrivelser av flere former for opplæring og erfaringer med utvikling av læringstilbud, samt beskrivelser av uformell læring og ulike måter å utvikle kompetanse på. I tillegg har vi gjennomført en litteraturstudie for å få oversikt over nyere forskning og studier av læring i arbeidslivet, og for å foreslå hvordan et fremtidig arbeid med kompetanseutvikling kan forbedres.

publication details

Tittel Læring i arbeidslivet: Et innblikk i hvordan Spekter-medlemmer jobber med kompetanseplanlegging og kompetanseutvikling
KategoriArbeidsnotat
Dorothy Sutherland Olsen
Lina Ingeborgrud
publikasjonsår2021
isbn978-82-327-0544-3
issn1894-8200