NHOs kompetansebarometer 2021: En kartlegging av NHOs medlemsbedrifters kompetansebehov i 2021

NIFU-rapport 2022:3.

Forfattere: Kristoffer Rørstad; Pål Børing; Espen Solberg.

Denne rapporten presenterer resultater fra NHOs kompetansebarometer for 2021. Rapporten oppsummerer kartleggingen av kompetansebehovene til NHOs medlemsbedrifter. NHOs kompetansebarometer er gjennomført årlig siden 2014, og årets utgave er dermed den 8. utgaven av barometeret. Prosjektet er gjennomført av NIFU på oppdrag for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

detaljer

Tittel NHOs kompetansebarometer 2021: En kartlegging av NHOs medlemsbedrifters kompetansebehov i 2021
KategoriRAPPORT
ForfatterKristoffer Rørstad
ForfatterPål Børing
ForfatterEspen Solberg
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0546-7
issn1892-2597